Kosten

De kosten voor het aangaan van een milieu abonnement zijn afhankelijk van de grootte en milieubelasting van het bedrijf. Dit geldt ook voor de (onafhankelijke) beoordeling van milieurapportages, het assisteren bij due dilligence onderzoeken en het uitvoeren van managementtaken bij het opzetten of verbeteren van een milieu afdeling/divisie.

Ik ben uiteraard bereid om in een gesprek mijn werkzaamheden nader toe te lichten en de kosten in beeld te brengen voor de uit te voeren werkzaamheden.

Uit mijn inmiddels ruime ervaring kan ik mededelen dat gemaakte kosten ten behoeve van bijvoorbeeld een milieu abonnement worden terugverdiend middels besparingen. Hier zijn een aantal logische redenen voor. Doordat ik dagelijks bezig ben met allerhande milieuzaken en in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring heb opgedaan weet ik exact welke paden ik moet bewandelen. Door deze milieukennis en -ervaring behaal ik een hogere arbeidsproductiviteit dan uw eigen werknemers die minder milieu georiŽnteerd zijn. Doordat ik uw milieugerelateerde zaken uit handen neem kunt u zich met uw werknemers concentreren op de core buseniss van het bedrijf. Verder kan ik na bestudering van uw huidige milieukundige situatie wellicht hieraan een andere invulling geven. Waarbij toch voldaan wordt aan de milieuwet- en regelgeving. Gebleken is dat door een andere invulling van de milieuwet- en regelgeving nog vaak grote besparingen te realiseren zijn.