Milieu abonnementen

De kernactiviteit van Jacobs milieu advies is het afsluiten van milieu abonnementen met het Midden- en KleinBedrijf (MKB).

Wat houdt dit in?
Een milieu abonnement behelst in eerste instantie het doorlichten van uw bedrijf op het gebied van milieu. Op basis van deze doorlichting wordt een overzichtelijk milieudossier gemaakt. Tevens worden formulieren opgesteld om de verplichtingen binnen de verschillende milieuvergunningen gestructureerd te kunnen nakomen.
Vervolgens wordt een bijeenkomst met het personeel gehouden. Hierin wordt een korte uitleg over de verschillende aspecten van milieuzorg binnen uw bedrijf en worden afspraken m.b.v. de formulieren gemaakt over de naleving van voorschriften, voortvloeiende uit de vergunningsonderdelen. Op deze wijze wordt het personeel sterk betrokken bij de zorg voor het milieu bij de uitoefening van uw bedrijfsmatige activiteiten.
Met het opzetten van het milieudossier en de voorlichting van het personeel is de basis gelegd voor het milieu abonnement.

Vervolgens wordt uw bedrijf elk kwartaal bezocht. Tijdens dit periodieke bezoek van ca. 3 uur worden enerzijds de verschillende formulieren met de verschillende werknemers besproken en anderzijds alle voorkomende milieu gerelateerde zaken afgehandeld. Hiermee heeft uw bedrijf de milieuzaken bij de normale bedrijfsvoering continu op orde.
Naast deze periodieke bezoeken omvat het milieu abonnement ook het mondelinge en schriftelijke contact met de verschillende overheden.